همراه با ظهور فن آوری اطلاعات و گسترش روز افزون نقش آن در زندگی، شیوه های سنتی دستخوش تغییر می شوند. تجارت به عنوان یکی از قدیمی ترین سنت های زندگی بشری از مهم ترین زمینه هایی است که باسرعت هر چه بیشتر با این تغییرات فن آوری به روز می شود. در تجارت سنتی فاکتور هایی مانند قیمت فروش و مکان فروشگاه نقش اساسی بازی می کردند ولی فن آوری اطلاعات با حذف واسطه ها و پایین آوردن قیمت فروش از یک سو و در معرض قرار دادن اطلاعات اجناس خارج از چارچوب های فیزیکی و کاهش دادن اهمیت مکان فروشگاه از سویی دیگر معادلات سنتی حاضر در بازار را به کلی تغییر داده. در این راستا مدیران سایت تومانی با دادن طرح کارت تخفیف و رقابتی کردن بازار سعی در افزایش رقابت در بازار با استفاده از امکانات فن آوری اطلاعات نموده است.

هدف استفاده از سامانه هوشمند تومانی

هدف فراهم آوردن امکانات لازم برای دادن تخفیف به مشتریان توسط فروشگاه ها از طریق واریزاین تخفیف بر روی کارت های هوشمند می باشد.

گسترش ابزارهای دیجیتال و بالا رفتن میزان دسترسی افراد به آن ها، منجر به ایجاد حجم انبوهی از اطلاعات شده که تحلیل و خلاصه سازی آنها و استخراج دانش مفید از آن ها نقشی قابل توجه برای افراد دارد. برای مثال خرید یک جنس می تواند از مغازه های مختلف و با قیمت های مختلف صورت گیرد که داشتن اطلاعات در مورد شرایط خرید می تواند از طرفی محصول را با قیمتی کمتر به دست خریدار برساند و از سوی دیگر فروشنده را در امر فروش محصول یاری نماید.
در این راستا سامانه تومانی با ارایه راه حلی جامع در سطح کشور به مشتریان و فروشندگان در راستای رسیدن به اهدافشان کمک می کند. به عبارت دیگر با این سامانه امکانی فراهم شده که فروشندگان با صدور کارت مغناطیسی برای مشتری و واریز اعتبار درون آن مشتریان قدیمی را وفادارتر و مشتریان گذری را به مشتری دائم تبدیل کنند. همچنین فروشندگان می توانند با دادن تخفیف اهمیت مکان مغازه را ازبین ببرند و از فروش بیشتری برخوردار گردند. کارشناسان تومانی برای کمک به فروشگاه ها و مراکز تجاری پلن های مختلفی را به صورت پیش فرض پیشنهاد داده اند.شما میتوانید با مطالعه این پلن ها مناسب ترین فرمت را انتخاب و در مجموعه خود پیاده سازی کنید.

})