نرم افزار وفاداری مشتری تومانی و ویژگیها

نرم افزار و ویژگیها

تولید نرم افزار های تخصصی و کاربردی فعالیت اصلی و محوری شرکت تومانی محسوب می شود. و تمامی فعالیت های دیگر شرکت بر این مبناء شکل گرفته .


از نمونه فعایت هایی که ما قادر به انجام آن هستیم طراحی سایت می باشد که هم اکنون آن را به صورت رایگان در پکیج ویژه برای مشتریان خود انجام میدهیم.

مشتریانی که پکیج ویژه ما را تهیه میکنند در صورت تمایل شرکت برای آنها وب سایتی حرفه ای طراحی و در اختیارشان قرار می دهد..

همچنین نیربه همراه پکیج ویژه سامانه ارسال پیامک انبوه به صورت رایگان دراختیار مشتریان قرار می گیرد.


همین حالا شروع کنید

همه در یک بسته


سامانه صدور کارت اعتباری تومانی به گونه ای طراحی....

سامانه صدور کارت اعتباری تومانی به گونه ای طراحی شده است که پکیج های مختلف ارائه شده این سامانه همه در یک بسته ارائه و نصب میگردد و کارشناسان با توجه به پکیج خریداری شده توسط مشتری آن را فعال و دیگر امکانات نرم افزار غیر فعال باقی می ماند. همچنین نرم افزار این توانایی را دارد که با یک بار نصب در صورتی که مشتری تمایل به ارتقاع و یا تغییر پکیج خریداری شده خود باشد پس از محاسبه طبق تعرفه مابه التفاوت آن را پرداخت و پکیج جدید مد نظر برای او فعال گردد.

  • تبدیل پکیج های مختلف به یکدیگر
  • نصب سریع و آسان به صورت حضوری و غیر حضوری
  • پشتیبانی غیر حضوری در صورت بروز مشکل

همین حالا شروع کنید

نرم افزار و ویژگیها

تولید نرم افزار های تخصصی و کاربردی فعالیت اصلی و محوری تومانی محسوب می شود. و تمامی فعالیت های دیگر سایت بر این مبناء شکل گرفته .


از نمونه فعایت هایی که ما قادر به انجام آن هستیم طراحی سایت می باشد که هم اکنون آن را به صورت رایگان در پکیج ویژه برای مشتریان خود انجام میدهیم.

مشتریانی که پکیج ویژه ما را تهیه میکنند در صورت تمایل برای آنها وب سایتی حرفه ای طراحی و در اختیارشان قرار می دهد..

همچنین نیربه همراه پکیج ویژه سامانه ارسال پیامک انبوه به صورت رایگان دراختیار مشتریان قرار می گیرد.


همین حالا شروع کنید

همه در یک بسته


سامانه صدور کارت اعتباری تومانی به گونه ای طراحی….

سامانه صدور کارت اعتباری تومانی به گونه ای طراحی شده است که پکیج های مختلف ارائه شده این سامانه همه در یک بسته ارائه و نصب میگردد و کارشناسان با توجه به پکیج خریداری شده توسط مشتری آن را فعال و دیگر امکانات نرم افزار غیر فعال باقی می ماند. همچنین نرم افزار این توانایی را دارد که با یک بار نصب در صورتی که مشتری تمایل به ارتقاع و یا تغییر پکیج خریداری شده خود باشد پس از محاسبه طبق تعرفه مابه التفاوت آن را پرداخت و پکیج جدید مد نظر برای او فعال گردد.

  • تبدیل پکیج های مختلف به یکدیگر
  • نصب سریع و آسان به صورت حضوری و غیر حضوری
  • پشتیبانی غیر حضوری در صورت بروز مشکل


همین حالا شروع کنید
})