جدول پکیج ها

امکانات
آفلاین

لوکال

اختصاصی

ویژه

اشتراک

ثبت نام و خرید
ثبت نام و خرید
ثبت نام و خرید
ثبت نام و خرید
ثبت نام و خرید
صدور آنی کارت

طراحی اختصاصی کارت

تعیین میزان اعتبار کارت

تعیین قیمت کارت

تعیین سقف اعتبار کارت

پنل کاربری مشترک

ثبت اطلاعات مشتری ( CRM )

گزارش تراکنش مشتریان به تفکیک

گزارش تراکنش های کل مشتریان

گزارش مانده اعتبار هر مشتری

گزارش اعتبار کل مشتریان

جستجوی مشتری بر اساس نام

جستجوی مشتری بر اساس کد ملی

جستجوی مشتری بر اساس سریال کارت

غیرفعال کردن کارت

تپنل کاربری مشتری

پیامک تراکنش

انتقال اعتبار داخلی

ایجاد شبکه داخلی

ایجاد شبکه شعب

ایجاد لینک پنل کاربری

انتقال اعتبار ( هدیه )

گزارش شعب به تفکیک

گزارش کل شعب

امکان ایجاد شبکه با صنوف دیگر

وب سایت رایگان

سامانه ارسال پیامک انبوه

20+ عدد کارت رایگان

قیمت به ریال
6.300.000
7.500.000
9.000.000
13.500.000
1.300.000
})